Kantuz by Kalakan

Sing!

Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi,
Kantuz igortzen ditut nik penak IHESI;
kantuz izan dudano zerbait irabazi,
kantuz gostura ditut guziak iretsi.
kantuz ez dute beraz hiltzea merezi?

Kantuz iragan ditut gau eta egunak;
kantuz ekarri ditut griak Lanak eta;
kantuz biltzen nituen aldeko Lagunak:
kantuz eman dauztate, Obra gabe, famak;
kantuz hartuko nauia zeruko Jaun Onak!

Kantuz eman izan tut zonbaiten Berriak,
kantuz atseginekin erranez egiak;
kantuz egin baititut usus afruntuiak,
kantuz aitortzen ditut ene bekatuiak;
katuz eginen ditut nik penitzentziak.

Kantuz eginez geroz munduian sortzia,
kantuz egin behar dut ontsalaz, hiltzia;
kantuz emaiten badaut Jainkoak grazia,
kantuz idekiko daut San Pierrek Atia,
kantuz egin dezadan zeruan sartzian …

Kantuz ehortz nezate, hiltzen naizenian,
kantuz ene lagunek harturik airian;
kantuz Ariko zaizkit lurrean sartzian;
kantuz Frango utziko diotet munduian,
kantuz ha diten beti nitaz oroitzian.

Kantuz ene lagunek harturik airian;
kantuz Ariko zaizkit lurrean sartzian;
kantuz Frango utziko diotet munduian,
kantuz ha diten beti nitaz oroitzian.

Yeah, I don’t understand a single word (its written in Basque Country language) but the beat and melody is so refreshing!

Yeba!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s